Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: THPT Liên Bảo, số 2 Phan Bội Châu, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Email: c3lienbao@vinhphuc.edu.vn

Số điện thoại: 0915.222.785 – 0849.288.388

 

CHA MẸ ĐĂNG KÝ TÌM HIỂU VỀ LIÊN BẢO TẠI ĐÂY